ΓΑΙΑΟΣΕ | σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας
 
ΓΑΙΑΟΣΕ | σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας  

Στα πλαίσια των επιταγών του μηχανισμού στήριξης της Τρόικας και του πρόσφατου νομοσχεδίου εξυγίανσης του ΟΣΕ, η FORESIGHT ανέπτυξε μία Έκτακτη Επιχειρησιακή Διερεύνηση με στόχο την ανάδειξη ρεαλιστικών και απτών προοπτικών για την προώθηση επιχειρηματικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων με άμεσα οφέλη για την εθνική οικονομία.

 
BACK    |    NEXT