ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ
 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ  

Η FORESIGHT σε συνεργασία με την Admore ανέλαβε τη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη προγράμματος στρατηγικής επικοινωνίας για την ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ - ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ στα πλαίσια της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου επικοινωνιακής κεφαλαιοποίησης της δυναμικής, της ιστορίας και του έργου της Ανοιχτής Αγκαλιάς, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 15 ετών κοινωνικού έργου που αντανακλά την απόλυτη προσήλωση στη συνέπεια, τη διαφάνεια και τη δημιουργία ουσιαστικού - μετρήσιμου και μακροχρόνιου οφέλους.

Σε μία εποχή σημαντικών προκλήσεων αλλά και προσπαθειών στο τομέα του εθελοντισμού, η ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ αποτελεί έναν από τους κατ’ εξοχήν αξιόπιστους εταίρους τόσο της πολιτείας, όσο και του ιδιωτικού τομέα στα θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας και κοινωφελούς δραστηριοποίησης, διαμορφώνοντας μέσα από τις δράσεις της  σύγχρονες αντιλήψεις υγείας στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

 

 
BACK    |    NEXT