Ινστιτούτο Περιφερειακού Διαλόγου & Στρατηγικής
 
Ινστιτούτο Περιφερειακού Διαλόγου & Στρατηγικής  

Το Ινστιτούτο Περιφερειακού Διαλόγου και Στρατηγικής (Ι.ΠΕ.ΔΙ.Σ) αποτελεί έναν ανεξάρτητο μη-κερδοσκοπικό οργανισμό, που στοχεύει στην καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης και του διαλόγου, στην ενδυνάμωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και εφαρμογής πολιτικών, καθώς και στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μέσω της παραγωγής καινοτόμων και πρακτικών προτάσεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων της σημερινής εποχής.

 

Το Ινστιτούτο, μέσα από την επιστημονική έρευνα, την ανταλλαγή και κριτική ανάλυση εμπειριών αποσκοπεί στη δημιουργία, υποστήριξη, προώθηση και διάχυση εφαρμόσιμων προτάσεων, με στόχο μία ανοικτή κοινωνία πολιτών, βασισμένη στη δημιουργικότητα και το συλλογικό πνεύμα.

 

Το Ι.ΠΕ.ΔΙ.Σ. απαρτίζεται από εταίρους και συμβούλους διαφορετικών ειδικοτήτων, ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και σημαίνουσες προσωπικότητες με διεθνή εμπειρία και τεκμηριωμένη εξειδίκευση στους κλάδους της Επικοινωνίας, της Διπλωματίας, των Διεθνών Σχέσεων, της Πολιτικής Επιστήμης, του Μάρκετινγκ και των Οικονομικών.

 

Μέσω της εμπέδωσης μιας ενεργούς και δυναμικής επικοινωνίας με τον πολιτικό, ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό κόσμο αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που σέβεται όλες τις απόψεις και αντιλήψεις, το Ινστιτούτο Περιφερειακού Διαλόγου και Στρατηγικής φιλοδοξεί, να δώσει έγκυρες, έγκριτες και πειστικές απαντήσεις τόσο στα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας σήμερα όσο και στις προκλήσεις του αύριο.



 

 
BACK    |    NEXT